kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 14/04/2017
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Thuận An ban hành kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Khánh Hòa - Chủ tịch UBND thị xã An Sơn sai quy trình, bao che cho cấp dưới, chưa xử lý cán bộ sai phạm
Tình trạng đơn Phát hành
Nội dung V/v giải quyết tố cáo của công dân