kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN TẤN TÀI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 24/6, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương,
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 6901/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và yêu cầu hỗ trợ thêm tiền chênh lệch (2.000.000 đồng/m2) do trước đây nhận tiền thay đất tái định cư; nhận 15.000.000 đồng/một suất đất tái định cư theo Quyết định số 1969/QĐ-CT ngày 02/6/2003 của UBND tỉnh; cấp 01 suất đất tái định cư 100m2 theo Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - NguyenTanTai_QDGQ981_UBT180413.signed.pdf
Nội dung Về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Tấn Tài, khiếu nại Quyết định số 6901/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (lần hai).