kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN NGỌC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 34/4, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận 13/11/2012
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 6900/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và yêu cầu UBND thị xã Dĩ An ban hành quyết định thu hồi đất của cá nhân theo Luật Đất đai năm 2003; điều chỉnh giá bồi thường đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; bồi thường, hỗ trợ theo mục đích sử dụng đất đã được thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có chính sách hỗ trợ thỏa đáng theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; cấp thêm 01 suất đất tái định cư 100m2 theo Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004 của UBND tỉnh; hỗ trợ thêm tiền chênh lệch (2.000.000 đồng/m2) do nhận tiền thay đất tái định cư; nhận 15.000.000 đồng/một suất đất tái định cư theo Quyết định số 1969/QĐ-CT ngày 02/6/2003 của UBND tỉnh.
Tình trạng đơn Phát hành
Tệp tin kèm theo - NguyenVanNgoc_QDGQ987_UBT180413.signed.pdf
Nội dung Về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Ngọc, khiếu nại Quyết định số 6900/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (lần hai).