kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN QUỐC THÁI, NGUYỄN NGỌC LỆ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 1177, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 09/05/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Đất đai
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên và yêu cầu hủy Thông báo số 841/TB-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 02020 ngày 30/11/2004 cho hộ ông Trần Quốc Thái tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Tệp tin kèm theo - TranQuocThai_NguyenNgocLe_QDGQ3089_UBT181102.signed.pdf
Nội dung Về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Quốc Thái, bà Nguyễn Ngọc Lệ