Thông tin đơn
Người đứng đơn TỐNG THANH VIỆC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 50, tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 16/05/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên và yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho gia đình Ông thuộc Công trình đường dây 220kV Tân Uyên - Thuận An.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Tệp tin kèm theo - TongThanhViec_QDGQ2598_UBT180920.signed.pdf
Nội dung Quyết định v/v giải quyết đơn của ông Tống Thanh Việc khiếu nại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên (lần hai)