kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 23/05/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo ông Huỳnh Thư Lập - Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát về hành vi ký ban hành Thông báo số 149/TB-UBND về kết quả giải quyết đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND xã Phú An không đúng quy định của pháp luật.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân