kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn ĐẶNG THỊ HỒNG LOAN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 367A, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 14/06/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Hồng Loan.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - DangThiHongLoan_QDGQ2618_UBT180921.signed.pdf
Nội dung Quyết định Về việc giải quyết đơn của bà Đặng Thị Hồng Loan,khiếu nại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Thuận An (lần hai).