kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 02/07/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo sở ngành
Nội dung đơn Tố cáo ông Phú Hữu Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký cấp văn bản điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp trái quy định pháp luật, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân