kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 02/08/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo sở ngành
Nội dung đơn Tố cáo bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cố tình làm sai lệch hồ sơ trong quá trình giải quyết tố cáo của Ông.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v giải quyết đơn tố cáo của công dân