Thông tin đơn
Người đứng đơn MAI HỒNG CHÂU
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 18, đường D1, khu tái định cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Ban nội chính Tỉnh ủy
Ngày nhận 17/10/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị sớm giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Mai Thanh Chí.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - MaiThanhChi_MaiHongChau_CVTL5341_UBT181106.signed.pdf
Nội dung V/v trả lời đơn của ông Mai Hồng Châu