Thông tin đơn
Người đứng đơn MAI HỒNG CHÂU
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 18, đường D1, khu tái định cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Ban nội chính Tỉnh ủy
Ngày nhận 17/10/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị sớm giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Mai Thanh Chí.
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A