Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN MINH HÙNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 448/15/30, khu phố 5, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 17/10/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Môi trường
Nội dung đơn Khiếu nại về việc cơ sở sản xuất gây tiếng ồn, làm nứt tường nhà của ông Trần Minh Hùng.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền