Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN HƯƠNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 24/10/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến việc UBND huyện Dầu Tiếng phúc đáp Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng tại Văn bản số 748 ngày 10/7/2018, gây ảnh hưởng quyền lợi của Ông.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền