Thông tin đơn
Người đứng đơn HỒ THỊ PHỤNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 5/8, khu 3, khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 24/10/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Kiến nghị cho phép gia đình Bà bán phần đất nằm trong quy hoạch dự án nhưng đến nay chưa thực hiện.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung đơn không ký tên