Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN THÀNH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 3/19, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 24/10/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải tỏa thuộc Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 747B, đoạn từ nút giao Miếu Ông Cù đến điểm giao với đường Thủ Biên - Cổng Xanh, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - NguyenVanThanh_CVC234_BTCD181030.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thành