Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 24/10/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Tư pháp
Nội dung đơn Tố cáo ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Bắc Tân Uyên có hành vi cố ý không tổ chức thi hành Bản án số 137/2018/DS-PT ngày 24/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung đơn trùng.