Thông tin đơn
Người đứng đơn VŨ NGỌC QUẾ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 12, đường N1, khu TT TM Sóng Thần, phường Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 24/10/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Xử lý vi phạm hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 4468/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Ngọc Quế.
Tình trạng đơn Đơn vị xác minh
Nội dung N/A