Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN VĂN THẤY
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 6, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 24/10/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị liên quan đến thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, diện tích 4.183m2 (ông Trần Văn Thấy nhận thừa kế của Bà Phạm Thị Huỳnh), phần đất nêu trên thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và Khu dân cư Việt - Sing, yêu cầu kiểm tra việc Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cắm mốc, lập hàng rào hành lang dãi cây xanh lấn chiếm, bít cổng vào phần đất của gia đình Ông, UBND phường An Phú đã tổ chức buổi làm việc ngày 02/3/2017, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - TranVanThay_CVC238_BTCD181105.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của ông Trần Văn Thấy