Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ THỊ THỌ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 180, khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát
Nguồn tiếp nhận Báo đài
Ngày nhận 02/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Tranh chấp đất đai
Nội dung đơn Kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Lê Văn Khanh khiếu nại Quyết định số 6385/QĐ-CT ngày 29/11/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - LeThiTho_CVC237_BTCD181105.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của bà Lê Thị Thọ