Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN HẬU
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Ấp mỹ an 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 02/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Tư pháp
Nội dung đơn Khiếu nại bà Nguyễn Thị hồng - Chấp hành viên Chi cục thi hành án thị xã Thuận An không tổ chức bàn giao tài sản trúng đấu giá cho Ông.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền