Thông tin đơn
Người đứng đơn ĐỖ THỊ THU NGA
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 679, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 14, khu 3, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 05/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Đất đai
Nội dung đơn Khiếu nại Văn bản số 1982/UBND-NC ngày 25/9/2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc trả lời đơn của Bà.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - DoThiThuNga_CVC254_BTCD181114.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thu Nga