Thông tin đơn
Người đứng đơn NGỤY MUỘI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số K34/66, đường Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 05/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc giải quyết đơn khiếu nại của Bà.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung đã hướng dẫn.