Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN CÔNG THÀNH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 01, tổ 6, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 05/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Đề nghị xem xét, chỉ đạo cấp tái định cư cho hộ gia đình Ông ổn định cuộc sống.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung đơn trùng