Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Tư pháp
Nội dung đơn Tố cáo liên quan đến việc giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Kỉnh (vợ ông Trần Đắc Tâm) với Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Nội dung V/v hướng dẫn công dân