Thông tin đơn
Người đứng đơn PHẠM VĂN MƯỢN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 13/19, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 06/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải tỏa thuộc Công trình đường ĐT 747B.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền