Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ LƯU MỸ HẠNH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 108/9, đường 11, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa thuộc Dự án Đường từ Quốc lộ 1K đi Đại học Quốc gia và xây dựng Khu tổ hợp nhà ở, dịch vụ thương mại.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết