Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN TẤT HƯNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 1/8, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tất Hưng.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Tệp tin kèm theo - NguyenTatHung_HD243_BTCD181108.PDF
Nội dung V/v hướng dẫn ông Nguyễn Tất Hưng