Thông tin đơn
Người đứng đơn TRIỆU VĂN NGỌC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 293/11, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 08/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị liên quan đến việc đem hài cốt Liệt sĩ Triệu Văn Tâm, được an táng tại Nghĩa trang Xiêm Riệp, Lô số A, hàng 28, Mộ 10 về quê nhà.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - TrieuVanNgoc_CVC5552_UBT181116.signed.pdf
Nội dung V/v chuyển đơn của ông Triệu Văn Ngọc