Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN TÝ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 175, đường Trần Ngọc Lên, khu phố 4, phường định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 08/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Xử lý vi phạm hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 417/QĐ-XPVPHC ngày 16/10/2018 của Phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tý.
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A