Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ QUANG NHÃ, PHAN THỊ MAI HOA
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 89, tổ 49, khu 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 08/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và yêu cầu bồi thường diện tích đất ở 46,7m2, diện tích đất nông nghiệp 21,4m2 theo vị trí 1 đường Đại lộ bình Dương thuộc Công trình Đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh.
Tình trạng đơn Đã báo cáo kết quả xác minh
Nội dung N/A