Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN QUANG LUÂN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 633/24/1, khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 08/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại việc UBND thành phố Thủ Dầu Một chậm giải quyết đơn của Ông liên quan đến thi công Công trình đường Bùi Văn Bình.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - NguyenQuangLuan_CVN5594_UBT181119.pdf
Nội dung V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Quang Luân (lần 4).