Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 08/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo liên quan đến việc ông Nguyễn Tiến Tiến Thành, ngụ tại ấp An Mỹ, xã An Điền, thị xã Bến Cát giả mạo di chúc chiếm đất của ông Trương Văn Hiệu (cha của ông Thành).
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền