Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN CÔNG THÀNH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 01, tổ 6, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 08/11/2018
Lĩnh vực Phản ảnh > Bồi thường, giải tỏa
Nội dung đơn Phản ánh về việc cơ quan chức năng chưa ban hành văn bản giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Công Thành.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn trùng.