Thông tin đơn
Người đứng đơn PHẠM MINH THÔNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 3880, Ivy Run Cir, Duluth, GA 30096, tiểu bang Georgia Hoa Kỳ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 24/10/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại về việc áp giá bồi thường trong dự án Kênh tiêu T6 tại thị xã Dĩ An.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - PhamVanTau_CVC274_BTCD181204.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của ông Phạm Văn Tẩu