Thông tin đơn
Người đứng đơn LÝ TRƯỜNG HIỆP, LÝ PHÚ, LÝ KIM KHÔI, LÝ THANH HOA, HUỲNH NGỌC
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ E180/52, tổ 52, khu phố 6, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 07/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại về việc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một chưa tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - 05hodanholy_CVN5553_UBT181116.signed.pdf
Nội dung V/v giải quyết đơn của các ông (bà): Lý Trường Hiệp, Lý Phú, Lý Kim Khôi, Lý Thanh Hoa, Huỳnh Ngọc