Thông tin đơn
Người đứng đơn NGÔ THỊ QUÝ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 6/7, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 09/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Rút đơn khiếu nại Quyết định số 3167/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 (công bố ngày 02/5/2018) của Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An về việc giải quyết đơn khiếu nại của Bà.
Tình trạng đơn Xử lý đơn
Nội dung N/A