Thông tin đơn
Người đứng đơn NGỤY MUỘI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số K34/66, đường Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 09/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và yêu cầu bồi thường thỏa đáng, đúng diện tích đất cho gia đình bà thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương.
Tình trạng đơn Đã báo cáo kết quả xác minh
Nội dung N/A