Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Cơ quan trung ương
Ngày nhận 09/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo nội dung Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Nội dung V/v phúc đáp Văn bản số 4498/VPĐT-P1 ngày 02/11/2018