Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 16/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo quán cà phê Bảo Trân, địa chỉ: Số 18, đại lộ Độc Lập, phường Bình An, thị xã Dĩ An tổ chức cá độ đá banh, gây ảnh hưởng an ninh trật tự trong khu vực.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn không ghi địa chỉ