Thông tin đơn
Người đứng đơn HOÀNG QUỐC DŨNG, NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 167, đường Trần Bình Trọng, tổ 27, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 16/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị sớm bồi thường tài sản cho gia đình Ông.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản giải quyết
Tệp tin kèm theo - HoangQuocDung_CVTL263_BTCD181126.PDF
Nội dung V/v trả lời ông Hoàng Quốc Dũng