Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN THỊ THU THỦY
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 2/58, tổ 58, khu 4, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 16/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị liên quan đến nội dung trả lời tại Văn bản số 2217/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 25/10/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về việc phúc đáp kết quả giải quyết hồ sơ chuyển nhượng của ông Lê Văn Thơm cho bà Trần Thị Thu Thủy.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền