Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN LƯỢM
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 34/12, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 16/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 6079/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên và yêu cầu hủy Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Ông.
Tình trạng đơn Đơn vị xác minh
Nội dung N/A