Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN LƯỢM
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 34/12, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Trực tiếp
Ngày nhận 16/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 6079/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên và yêu cầu hủy Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Ông.
Tình trạng đơn Đã báo cáo kết quả xác minh
Nội dung N/A