Thông tin đơn
Người đứng đơn VÕ MINH TÂM
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 37, tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 16/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Tranh chấp đất đai
Nội dung đơn Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Võ Minh Tâm với bà Trần Thị Trừ (người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng: Lê Thị Sương).
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - VoMinhTam_HD261_BTCD181123.PDF
Nội dung V/v hướng dẫn ông Võ Minh Tâm