Thông tin đơn
Người đứng đơn CÔNG DÂN KHU PHỐ HÒA LONG, PHƯỜNG VĨNH PHÚ
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 16/11/2018
Lĩnh vực Phản ảnh > An ninh trật tự
Nội dung đơn Phản ánh việc các chủ xe ba gác máy tự chế đậu xe lấn chiếm hết con hẻm, cản trở các phương tiện của người dân xung quanh lưu thông.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn nặc danh