Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN THANH AN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ tổ 1, khu 7, đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 19/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Khác
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến việc xác định vị trí đất để tính tiền thuế sử dụng đất.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - NguyenThanhAn_CVC273_BTCD181204.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thanh An