Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN TRUNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 17, ấp 2, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 21/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Tư pháp
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Tân Uyên không tổ chức thi hành Bản án số 32/2018/DS-PT ngày 05/02/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - NguyenVanTrung_CVC262_BTCD181126.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Trung