Thông tin đơn
Người đứng đơn HUỲNH VĂN TRUÔNG
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 15/2, đường ĐX93, tổ 35, khu phố 5, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 23/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Tranh chấp đất đai
Nội dung đơn Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu mở lối đi giữa ông Huỳnh Văn Sơn với ông Huỳnh Văn Truông.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - HuynhVanTruong_HD269_BTCD181129.PDF
Nội dung V/v hướng dẫn ông Huỳnh Văn Truông