Thông tin đơn
Người đứng đơn LÂM THỊ LÈO
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ số 1/14, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 23/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải tỏa thuộc Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 (đoạn từ miễu Ông cù đến nút giao Sóng Thần).
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - LamThiLeo_CVC272_BTCD181204.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lèo