Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 23/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo Công ty Địa ốc Nam Cường có hành vi ép dân để mua đất với giá rẻ.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn không ký tên.