kurtkoy escort
kadikoy escort
erotik film izle
escort bolu escort burdur
 
Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Văn phòng Tỉnh ủy
Ngày nhận 06/11/2014
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo liên quan đến việc không xác minh đơn tố cáo của ông
Tình trạng đơn Lưu đơn
Tệp tin kèm theo - LyHongAnh_CVTL1962_UBT150618.PDF
Nội dung