Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ THỊ MƯỜI
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp Cổng Xanh, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân
Nguồn tiếp nhận Văn phòng chính phủ
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Khác
Nội dung đơn Khiếu nại về việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không giải quyết hồ sơ công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Kia (anh của bà Lê Thị Mười)
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - LeThiMuoi_TrinhVinh_CVC5834_UBT181204.signed.pdf
Nội dung V/v giải quyết đơn của bà Lê Thị Mười, ông Trịnh Vinh